Kopen TriamtereneKopen Triamterene

TRIAMTERENE INDICATIES


De combinatie van hydrochloorthiazide en triamtereen wordt gebruikt vochtretentie (oedeem) en hoge bloeddruk (hypertensie). Hydrochloorthiazide is een thiazidediureticum (water pil) dat helpt voorkomen dat uw lichaam absorberen van te veel zout, die vochtretentie kunnen veroorzaken. Triamtereen is een kaliumsparend diureticum dat ook voorkomt dat uw lichaam van het absorberen van te veel zout en houdt uw kaliumspiegel van het krijgen van te laag.

TRIAMTERENE INSTRUCTIES


Neem deze medicatie precies zoals het was voorgeschreven voor u.

Niet de medicijnen die in grotere hoeveelheden, of neem voor meer dan de aanbevolen door uw arts.
Uw arts kan incidenteel uw dosis veranderen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten van deze medicatie te krijgen.
Neem elke dosis met een vol glas water.
Om zeker te zijn van deze medicatie is geen schadelijke effecten te veroorzaken, moet uw bloed worden getest op een regelmatige basis. Uw nier of lever functie kan ook dienen getest te worden. Mis geen enkele geplande afspraken niet missen.
Hydrochloorthiazide en triamtereen kan interfereren met de resultaten van bepaalde medische tests. Vertel elke arts die u behandelt dat u gebruik maakt van een thiazidediureticum.
Als u nodig hebt om het even welk type van de operatie moet ondergaan, vertel het van tevoren dat u neemt hydrochloorthiazide en Triamterene chirurg. Mogelijk moet u stoppen met het gebruik van het geneesmiddel voor een korte tijd.
Als u wordt behandeld voor hoge bloeddruk, houden gebruik van deze medicatie, zelfs als je goed voelt. Hoge bloeddruk is vaak geen symptomen.
Als u een dosis vergeet, neem dan de gemiste dosis zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis en neem het geneesmiddel bij de volgende geplande tijd. Neem geen extra medicijnen nemen om de gemiste dosis.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Triamterene gebruiken.

TRIAMTERENE OPSLAG


Bewaar deze medicatie bij kamertemperatuur weg van warmte, licht en vocht. Niet bewaren in de badkamer. Houd in een strak, licht-resistente container. Houd Triamterenum buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

TRIAMTERENE MEER INFO:


Actieve Ingrediënten: Triamterene en hydrochloorthiazide.Heeft Triamterenum NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Triamterenum zijn
u kaliumsupplementen, een kaliumsparend diureticum (bv amiloride), of een aldosteron-blokker (bijv. eplerenone)
je bent niet in staat om hoge kaliumgehalte in het bloed te plassen of te hebben of een ernstig verminderde lever-of nierfunctie.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Triamterene. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u hartproblemen, diabetes, nierschade veroorzaakt door diabetes, lever-of nierproblemen, lage natriumgehalte in het bloed niveaus, een hoge zuurgraad van lichaamsvloeistoffen, uitdroging, of een geschiedenis van nierstenen.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Triamterene. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Aldosteron blokkers (bijv. eplerenone), angiotensine-converting enzyme (ACE) remmers (bijv., enalapril), angiotensine II receptor antagonisten (bijv., valsartan), cyclosporine, penicilline G kalium, otherpotassium-diuretica (bv amiloride), of kalium supplementen, omdat hoge kaliumgehalte in het bloed kunnen optreden en lusteloosheid, verwardheid, abnormale gewaarwordingen op de huid van de armen en benen, zwaarte van de ledematen, trage of onregelmatige hartslag, of stoppen van het hart veroorzaken
Insuline en orale antidiabetica (bijv. chloorpropamide) omdat het risico van bijwerkingen, zoals ernstige laag natriumgehalte in het bloed en veranderingen in de bloedsuikerspiegel, kan worden verhoogd
Lithium omdat het risico van bijwerkingen en toxiciteit kan worden verhoogd met Triamterenum
Steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijvoorbeeld indomethacine), omdat de effectiviteit van Triamterene kan worden verminderd en het risico van nierproblemen en hoge bloeddruk kaliumspiegel kan worden verhoogd.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Triamterenum kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Triamtereen kan duizeligheid veroorzaken. Dit effect kan worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Triamterene met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Neem contact op met uw arts voordat u een zout vervangende of een product dat kalium heeft in het te gebruiken.
Vertel uw arts of tandarts dat u Triamterenum voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Lab tests, met inbegrip van bloed elektrolyten, bloedbeeld, nier-en leverfunctie testen, bloed urinezuur, en bloeddruk, kan worden uitgevoerd terwijl u Triamterene gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Triamterenum met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan.
Triamtereen mag niet worden gebruikt bij kinderen, de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Het is niet bekend of Triamterenum schade kan toebrengen aan de foetus. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Triamterenum bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Triamterenum wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Triamterene.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Get dringende medische hulp als u een van deze symptomen van een allergische reactie: netelroos, ademhalingsproblemen, zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Stop met het gebruik van deze medicatie en bel uw arts onmiddellijk als u een ernstige bijwerking, zoals:

gevoelloosheid of tintelend gevoel;
spierpijn of zwakte;
langzaam, snel of onregelmatige hartslag;
slaperig, rusteloos, of licht in het hoofd voelen;
urineren minder dan normaal of helemaal niet;
oppervlakkige ademhaling;
tremoren, verwardheid, of
misselijkheid, maagpijn, lage koorts, verlies van eetlust, donkere urine, klei gekleurde ontlasting, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Minder ernstige bijwerkingen kunnen zijn:

lichte misselijkheid of braken;
duizeligheid, hoofdpijn;
gas, maagpijn, of
huiduitslag.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Triamterene