Kopen RequipKopen Requip

REQUIP INDICATIES


Requip wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson en het restless legs syndroom (RLS). Requip is een dopamine-agonist. Het werkt in bepaalde gebieden van de hersenen om de symptomen van RLS en Parkinson verminderen.

REQUIP INSTRUCTIES


Gebruik Requip zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Requip via de mond met of zonder voedsel. Als maagproblemen optreedt, nemen met voedsel te verminderen maag irritatie.
Niet plotseling stoppen met het innemen Requip of uw dosis veranderen zonder controle met uw arts. Bepaalde ernstige bijwerkingen (bv., abnormale gedachten, verwardheid, koorts, stijve spieren) kunnen optreden. Als u Requip stoppen of een nieuw medicijn, zal uw arts geleidelijk uw dosis.
Als u een dosis van Requip, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Requip gebruiken.

REQUIP OPSLAG


Store Requip bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C), in een goed gesloten container. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Houd Requip buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

REQUIP MEER INFO:


Werkzame stof: Ropinirol.

Heeft Requip NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Requip.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Requip. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u hartproblemen, hoge of lage bloeddruk, leverziekte, geestelijke of stemmingswisselingen problemen, of een slaapstoornis
als u rookt, alcohol drinkt, of een persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van verslaving (bijvoorbeeld gokken, alcohol).

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Requip. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Anticoagulantia (bijv. warfarine) omdat het risico van bloeden kan worden verhoogd
Entacapon of levodopa omdat het risico van hallucinaties kan toenemen
Benzodiazepines (bijvoorbeeld, diazepam), geneesmiddelen voor de geestelijke of stemmingswisselingen problemen (bv. antidepressiva, antipsychotica), of medicijnen voor de slaap (bijvoorbeeld Zolpidem), omdat het risico van ernstige slaperigheid kan worden verhoogd
Oestrogenen (bijv. estradiol), fluvoxamine, of chinolonen (bijvoorbeeld ciprofloxacine), omdat zij het risico van Requip's bijwerkingen kunnen verhogen,
Butyrofenonen (bijv. haloperidol), metoclopramide, omeprazol, fenothiazines (bijv. chloorpromazine) of thioxanthenen (bijvoorbeeld thiothixeen) omdat doeltreffendheid Requip kan dalen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Requip kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Requip kan duizeligheid, slaperigheid of flauwvallen. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Requip met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Neem contact op met uw arts voordat u alcohol of gebruiken medicijnen die kunnen slaperigheid (bv steun slapen, spier-relaxers) te drinken tijdens het gebruik van Requip, het kan toevoegen aan de gevolgen ervan. Vraag uw apotheker als u vragen hebt over welke geneesmiddelen kunnen slaperigheid.
Requip kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Sommige mensen die Requip gebruiken, kunnen plotseling ontstaan ​​van ernstige sufheid of zelfs in slaap vallen tijdens de normale dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld, eten, praten, rijden). Dit kan zich voordoen zonder waarschuwing. Als dit gebeurt, niet rijden, bedienen van machines of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken terwijl u Requip gebruiken. Vertel het uw arts meteen.
Sommige mensen hebben nieuwe, ongewone, of verhoogde drang (bijvoorbeeld gokken, seksuele driften) tijdens het gebruik van Requip. Vertel het uw arts meteen als u dergelijke effecten bemerkt.
Niet meer dan de aanbevolen dosis of gebruik voor langer dan voorgeschreven zonder met uw arts.
Patiënten met de ziekte van Parkinson een verhoogd risico lopen om een ​​bepaald type huidkanker (melanoom) hebben. Het is niet bekend of Requip verhoogt ook het risico van melanoom. Het kan nodig zijn om de huid examens hebben tijdens het gebruik van Requip. Vertel uw arts als u ongewone huid gezwellen of een verandering in het uiterlijk van een moedervlek opmerkt. Bespreek eventuele vragen of problemen met uw arts.
Als u Requip voor RLS, contact op met uw arts als u nieuwe of verergerende symptomen, vooral in de vroege ochtenduren.
Gebruik Requip met voorzichtigheid bij oudere patiënten met de ziekte van Parkinson, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, met name hallucinaties zijn.
Requip mag niet worden gebruikt bij kinderen, de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Requip bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Requip wordt aangetroffen in moedermelk. Requip kan productie van moedermelk te verminderen. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Requip.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, verhoogde transpiratie, duizeligheid, verlies van eetlust, misselijkheid, keelpijn of griepachtige symptomen, buikpijn of overstuur, vermoeidheid, braken, zwakte.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), angst, bloed in de urine, wazig zien, pijn op de borst, verwardheid, verminderde coördinatie, flauwvallen ; slaap vallen overdag of tijdens de normale bezigheden (bijvoorbeeld gesprekken, eten), snel, traag, of onregelmatige hartslag, hallucinaties, impotentie, stijfheid of pijn, nachtmerries, doof of tintelend gevoel van de huid, ernstige of aanhoudende hoofdpijn of duizeligheid , kortademigheid, zwelling van de armen of benen; ongecontroleerde spierbewegingen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Requip