Kopen NootropilKopen Nootropil

NOOTROPIL INDICATIES


Het geneesmiddel voor is geïndiceerd voor patiënten myoclonus corticale oorsprong, ongeacht de etiologie en moet worden gebruikt in combinatie met andere anti-myoclonische therapieën.

NOOTROPIL INSTRUCTIES


Volwassenen:

Het regime dosering toont belangrijke interindividuele variabiliteit, waarbij een geïndividualiseerde dosisbepalende aanpak. Een redelijk protocol zou zijn piracetam introduceren in een dosering van 7,2 g / dag, toenemend met 4,8 g / dag elke 3 tot 4 dagen tot een maximum van 20g/day, die in 2 of 3 verdeelde doses terwijl andere Anti-myoclonic geneesmiddelen onveranderd op hun optimale dosering. Indien mogelijk, afhankelijk van klinisch voordeel, een poging moet worden gedaan om de dosering van andere Anti-myoclonic drugs vervolgens te verminderen.

DOSERING

Neem het geneesmiddel, zoals voorgeschreven door uw arts.

NOOTROPIL OPSLAG


Sla deze medicament bij kamertemperatuur in een strak-gesloten container, vanaf hitte en licht.

NOOTROPIL MEER INFO:


Werkzaam bestanddeel: Piracetam

Het geneesmiddel voor (Piracetam) is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (renale creatinineklaring van minder dan 20 ml per minuut), verminderde leverfunctie en deze onder de 16 jaar. Het is ook gecontra-indiceerd bij patiënten met een hersenbloeding, Chorea van Huntington en bij patiënten met overgevoeligheid voor piracetam, andere pyrrolidonderivaten of een van de hulpstoffen.

Meer informatie


Nootropil mag niet tijdens de zwangerschap worden voorgeschreven of wanneer u borstvoeding geeft.

De bijwerkingen gemeld in verband met Nootropil omvatten nervositeit, agitatie, prikkelbaarheid, angst en slaapstoornissen. De incidentie van deze in klinische studies was 5% of minder en werden vaker opgemerkt in de oudere patiënten die meer dan 2,4 g per dag. In de meeste gevallen voldoende een dosisverlaging om deze symptomen verdwenen. Sommige patiënten kunnen klagen over vermoeidheid of slaperigheid. Gastro-intestinale problemen, zoals misselijkheid, braken, diarree en buikpijn zijn ook gemeld, maar hun Incidentie tijdens klinische studies was 2% of minder. Andere symptomen, zoals duizeligheid, hoofdpijn, beven en seksuele stimulatie zijn af en toe gemeld.

Kopen Nootropil