Kopen NeurontinKopen Neurontin

NEURONTIN INDICATIES


Neurontin wordt gebruikt voor het behandelen van aanvallen in verband met epilepsie. Neurontin is een anti-epilepticum.

NEURONTIN INSTRUCTIES


Gebruik Neurontin zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Neurontin via de mond met of zonder voedsel.
Heeft een antacidum dat aluminium of magnesium binnen 2 uur voordat u Neurontin nemen niet nemen.
Als u het nemen van de helft van een scoorde tablet als uw dosis, neem de andere helft van die tablet als uw volgende dosis. Gooi elke halve tabletten niet binnen enkele dagen na het breken van een scoorde tablet gebruikt afstand.
Niet plotseling stoppen met het innemen Neurontin. U kan een verhoogd risico op bijwerkingen (bijv. insulten) hebben. Als u Neurontin te stoppen of een nieuw medicijn, zal uw arts geleidelijk uw dosis.
Als u een dosis van Neurontin missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Neurontin gebruiken.

NEURONTIN OPSLAG


Store Neurontin op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Neurontin buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

NEURONTIN MEER INFO:


Werkzame stof: gabapentine.

Heeft Neurontin NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Neurontin.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Neurontin. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u nierproblemen heeft en op dialyse
als u een geschiedenis van psychische of stemmingswisselingen problemen (bv. depressie), of suïcidale gedachten of handelingen.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Neurontin. Vertel uw arts als u geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:

Morfine omdat het risico Neurontin van de bijwerkingen, zoals slaperigheid.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Neurontin kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Neurontin kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Neurontin met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Patiënten die Neurontin nemen kunnen een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen. Het risico kan groter zijn bij patiënten die zelfmoordgedachten of acties in het verleden heeft gehad. Kijk patiënten die Neurontin nauw nemen. Neem contact op met de arts onmiddellijk als er nieuwe, verslechterd of plotselinge symptomen zoals depressieve stemming, angstig, onrustig of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen, of een ongebruikelijke verandering in stemming of gedrag optreden. Neem contact op met de arts meteen als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden.
Diabetes patiënten - Neurontin kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Check bloedsuikerspiegel voet. Vraag uw arts voordat u de dosering van uw diabetes geneeskunde.
Neurontin kan interfereren met bepaalde lab tests. Zorg ervoor dat uw arts en laboratorium personeel weet dat u rekening Neurontin.
Lab tests, met inbegrip van de leverfunctie, nierfunctie en het volledige bloedbeeld, kan worden uitgevoerd terwijl u Neurontin te gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Neurontin met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan.
Neurontin kunnen emotionele of gedragsproblemen bijwerkingen bij kinderen van 3 tot 12 jaar veroorzaken. Als de volgende bijwerkingen optreedt, waarschuw dan uw arts onmiddellijk: emotioneel "schommels", vijandig of agressief gedrag, concentratieproblemen, verminderde prestaties op school, een toename van onrust of hyperactiviteit.
Neurontin moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger 3 jaar; veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Neurontin bespreken terwijl je zwanger bent. Neurontin wordt aangetroffen in moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u Neurontin gebruiken, contact op met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Als u stopt met Neurontin plotseling, moet u wellicht ontwenningsverschijnselen. Deze kunnen zijn: duizeligheid, sufheid, onhandigheid, vijandigheid, hyperactiviteit, stemmingswisselingen, misselijkheid, vermoeidheid, of braken.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Rugpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen (dubbel of wazig zien), onhandigheid, obstipatie, diarree, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, misselijkheid, maagklachten, vermoeidheid, braken, gewichtstoename.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), abnormale gedachten, heen en weer oogbewegingen, gedragsproblemen, verandering in schoolprestaties; pijn op de borst , verwardheid, flauwvallen, snelle, langzame of onregelmatige hartslag, koorts, rillingen, of keelpijn, hyperactiviteit, verlies van coördinatie, geheugen verlies, nieuwe of verergerende geestelijke of stemmingswisselingen (bv. depressie, agitatie, angst, paniekaanvallen, agressiviteit , impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, rusteloosheid, onvermogen om stil te zitten), nieuwe of verergering van aanvallen, gevoelloosheid van een arm of been, eenzijdige zwakte, ernstige hoofdpijn of duizeligheid, kortademigheid; spraak verandert , suïcidale gedachten of handelingen, zwelling van de handen, benen of voeten, tremor, moeite met concentreren, spiertrekkingen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Neurontin