Kopen LinozidKopen Linozid

LINOZID (ZYVOX) INDICATIES


Linozidid wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met bepaalde ernstige bacteriële infecties die vaak resistent zijn tegen andere antibiotica. Linozid is een oxazolidinone antibioticum. Het werkt in op de productie van eiwitten die nodig zijn door bacteriën groeien.

LINOZID (ZYVOX) INSTRUCTIES


Gebruik Linozid zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem ZYVOXID via de mond met of zonder voedsel. Als maagproblemen optreedt, nemen met voedsel te verminderen maag irritatie.
Het opruimen van uw infectie volledig, neem Linozid voor het volledige verloop van de behandeling. Ga hiermee door, zelfs als u zich beter in een paar dagen voelen.
Als u een dosis van Linozid missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Linozid gebruiken.

LINOZID (ZYVOX) OPSLAG


Store ZYVOXID op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd ZYVOXID buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

LINOZID (ZYVOX) MEER INFO:


Werkzame stof: Linezolid.

Heeft ZYVOXID NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in ZYVOXID zijn
u neemt een amfetamine (bijvoorbeeld dextroamphetamine) bepaalde Anorexiants (bijvoorbeeld fentermine), buspiron, een catechol-O-methyltransferase (COMT)-remmer (bijv. entacapon), levodopa, meperidine, sympathicomimetische (bv. albuterol, dopamine, epinefrine, pseudo-efedrine), tetrabenazine, of triptanen (bijvoorbeeld sumatriptan)
u neemt of zijn bepaalde Anorexiants (bijv. sibutramine), apraclonidine, bupropion, cyclobenzaprine, een monoamine oxidase remmer (MAO-remmers) (bijvoorbeeld fenelzine), een noradrenaline heropname remmers (bijv. atomoxetine), een serotonine-noradrenaline heropname remmers (genomen SNRI) (bijvoorbeeld duloxetine), een serotonine heropname remmers (bijv. paroxetine), een tetracyclische antidepressiva (bijv. maprotiline), of een tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline) in de laatste 14 dagen.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Linozid. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een voorgeschiedenis van hoge bloeddruk, nierproblemen, oog-of zichtproblemen beenmerg problemen, lage bloedcellen of bloedplaatjes, een bijnier tumor (feochromocytoom), carcinoid syndroom, ernstige leverproblemen, epileptische aanvallen, of een overactieve schildklier
als u een langdurige infectie die eerder is behandeld met een ander antibioticum
als u een geneesmiddel gebruikt tegen depressie.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Linozid. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Amfetaminen (bijv. dextroamphetamine), bepaalde Anorexiants (bijv. phentermine, sibutramine), apraclonidine, ginseng, pethidine, sympathicomimetica (bijv. albuterol, dopamine, adrenaline, pseudo-efedrine), of tryptofaan omdat het risico van ernstige bijwerkingen, waaronder ernstige hoofdpijn, koorts of hoge bloeddruk, kan worden verhoogd
Bupropion, buspiron, catechol-O-methyltransferase (COMT)-remmers (bijv. entacapon), levodopa, MAO-remmers (bijvoorbeeld fenelzine), noradrenaline heropname remmers (bijv. atomoxetine), propoxyphene, SNRI's (bijvoorbeeld, duloxetine), tetrabenazine, tetracyclische antidepressiva (bijv. maprotiline), tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), of triptanen (bv. sumatriptan) omdat het risico van ernstige bijwerkingen, waaronder ernstige koorts, mentale of stemmingswisselingen, of spierproblemen, kan worden verhoogd
Carbamazepine, barbituraten (bijv. fenobarbital), hydantoïnes (bijvoorbeeld fenytoïne) of rifamycines (bijvoorbeeld rifampicine) omdat ze kunnen werkzaamheid Linozid verlagen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als ZYVOXID kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

ZYVOXID kan duizeligheid veroorzaken. Dit effect kan worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Linozid met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Zorg ervoor dat u Linozid gebruiken voor het volledige verloop van de behandeling. Als je dat niet doet, kan het geneesmiddel kan niet duidelijk uw infectie. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig zijn voor deze of andere geneesmiddelen. Dit kan de besmetting moeilijker te behandelen in de toekomst.
Langdurig of herhaald gebruik van Linozidid kan een tweede infectie. Vertel uw arts als tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden veranderd om dit te behandelen.
Milde diarree is gemeen met het gebruik van antibiotica. Echter, een meer ernstige vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) zelden voorkomen. Dit kan optreden terwijl u het antibioticum of gebruik binnen enkele maanden na het stoppen met het gebruik. Neem contact op met uw arts meteen als buikpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting optreden. Behandel diarree niet zonder eerst met uw arts.
Het eten van voedingsmiddelen met een hoog tyramine (bijvoorbeeld, oude kazen, rode wijn, bier, bepaalde soorten vlees en worst, lever, zure room, sojasaus, rozijnen, bananen, avocado's) terwijl u een MAO-remmer gebruikt kan ernstige hoge bloeddruk veroorzaken. Dit kan zich voordoen voor maximaal 2 weken na het stoppen met een MAO-remmer. Eet geen voedsel met een hoog tyramine terwijl u Linozid nemen. Vraag uw zorgverzekeraar voor een volledige lijst met voedingsmiddelen die u moet vermijden. Medische hulp inroepen in een keer als symptomen van ernstige hoge bloeddruk optreden. Deze kunnen omvatten ernstige hoofdpijn, snelle of onregelmatige hartslag, pijnlijke of stijve nek, misselijkheid, braken, zweten, vergrote pupillen, of gevoeligheid voor licht.
ZYVOXID kan het aantal stolsel vormende cellen (trombocyten) in uw bloed te verminderen. Vermijd activiteiten die blauwe plekken of letsel kunnen veroorzaken. Vertel uw arts als u ongebruikelijke blauwe plekken of bloeden. Vertel uw arts als u een donkere, teerachtige, of bloederige ontlasting.
Linozid werkt alleen tegen bacteriën, maar niet virale infecties (bijvoorbeeld de verkoudheid) behandelen.
Lactaatacidose voordeed met het gebruik van Linozid. Neem contact op met uw arts als u ernstige, aanhoudende misselijkheid, braken, buikpijn, of ongewone vermoeidheid of zwakte.
Ernstige oogproblemen (bijvoorbeeld perifere en optische neuropathie) zijn opgetreden met het gebruik van Linozid. Neem contact op met uw arts als u verandering van gezichtsvermogen ervaart (bijvoorbeeld, verminderd of wazig zien, veranderingen in kleur zien, verlies van het gezichtsvermogen).
Lab tests, met inbegrip van het volledige bloedbeeld en oogonderzoek, kan worden uitgevoerd terwijl u Linozid gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
ZYVOXID moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van ZYVOXID bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of ZYVOXID wordt aangetroffen in moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u Linozid gebruiken, contact op met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Slechte smaak in de mond, obstipatie, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, slaapproblemen, braken.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid), agitatie, bloederige ontlasting, bloederige braaksel, koude rillingen, koorts of keelpijn; verwarring, overdreven reflexen, excitatie, snelle hartslag, verlies van coördinatie, mentale of stemmingswisselingen, spierkrampen, langdurige of herhaalde misselijkheid of braken, rood, gezwollen, peeling, of blaren huid, epileptische aanvallen, ernstige of aanhoudende diarree, maagpijn / krampen , zweten, zwelling van de handen of voeten, tintelingen of gevoelloosheid van de handen of voeten, ongewone bloeden of blauwe plekken, ongewone vermoeidheid of zwakte, vaginale irritatie of ongewone afscheiding; visie veranderingen (met inbegrip van verminderd of wazig zien, veranderingen in kleur zien, verlies van het gezichtsvermogen), witte vlekken in de mond.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Linozid