Kopen LamictalKopen Lamictal

LAMICTAL INDICATIES


Lamictal wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten aanvallen. Het kan alleen of met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Het kan ook worden gebruikt voor het voorkomen van stemmingsstoornissen bij bepaalde patiënten met bipolaire stoornis te vertragen. Lamictal is een anti-epilepticum.

LAMICTAL INSTRUCTIES


Gebruik Lamictal zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Lamictal via de mond met of zonder voedsel. Als maagproblemen optreedt, nemen met voedsel te verminderen maag irritatie.
Lamictal heeft een bittere smaak. Niet fijn of kauwen alvorens door te slikken. De tablet kan worden gebroken in de helft als uw arts u vertelt dat te doen.
Blijf Lamictal nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Als u een dosis van Lamictal missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Lamictal gebruiken.

LAMICTAL OPSLAG


Store Lamictal op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Lamictal buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

LAMICTAL MEER INFO:


Werkzame stof: Lamotrigine.

Heeft Lamictal NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Lamictal.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Lamictal. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
bepaalde bloed problemen (bv. thalassemie),, als u lever-, nier-of hartproblemen heeft of als u dialyse behandeling
als u huiduitslag of ooit ontwikkelde een huiduitslag van Lamictal of andere geneesmiddelen om epileptische aanvallen te behandelen
als u een geschiedenis van psychische of stemmingswisselingen problemen (bv. depressie, suïcidale gedachten of pogingen).

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Lamictal. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Carbamazepine omdat het de effectiviteit Lamictal kan dalen, en het risico op bijwerkingen, zoals duizeligheid, dubbel zien, wazig zien en een verminderde coördinatie, kan worden verhoogd
Valproaat (bijv. valproïnezuur, natriumvalproaat natrium), omdat het risico van Lamictal de bijwerkingen toenemen
Oestrogenen, fenobarbital, fenytoïne, primidon, rifampicine of succinimiden (bijvoorbeeld methsuximide) omdat doeltreffendheid Lamictal kan dalen
Hormonale anticonceptiva (bijvoorbeeld de pil), omdat de effectiviteit van beide geneesmiddelen kunnen worden verlaagd.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Lamictal kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Lamictal kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Lamictal met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Niet meer dan de aanbevolen dosis of gebruik voor langer dan voorgeschreven zonder met uw arts.
Stop niet plotseling met het gebruik van Lamictal of uw dosis veranderen zonder controle met uw arts. Hierdoor kan de frequentie van aanvallen verhogen. Als u stopt met het gebruik van Lamictal, moet uw dosis geleidelijk over een periode van minstens 2 weken.
Als u stopt met het gebruik van Lamictal om welke reden dan contact op met uw arts meteen. Begin niet met het nemen van het weer, tenzij uw arts u dat zegt. Bespreek eventuele vragen of problemen met uw arts.
Als u nieuwe of verergering van aanvallen ontwikkelen, contact op met uw arts meteen.
Patiënten die Lamictal nemen kunnen een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen. Het risico kan groter zijn bij patiënten die zelfmoordgedachten of acties in het verleden heeft gehad. Patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) ziekte kan ook een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen. Kijk patiënten die Lamictal nauw nemen. Neem contact op met de arts onmiddellijk als er nieuwe, verslechterd of plotselinge symptomen zoals depressieve stemming, angstig, onrustig of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen, of een ongebruikelijke verandering in stemming of gedrag optreden. Neem contact op met de arts meteen als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden.
Hormonale anticonceptie (bijvoorbeeld de pil) kunnen in uw bloed de hoeveelheid Lamictal te veranderen. Praat met uw arts voordat u begint of stopt met hormonale anticonceptie terwijl u Lamictal. Vrouwen die hormonale anticonceptie kunnen een groter risico van bijwerkingen tijdens de week van inactieve pillen in hun verpakking. Neem contact op met uw arts als bijwerkingen, zoals duizeligheid, verminderde coördinatie, of dubbel zien, optreden.
Hormonale anticonceptie (bijvoorbeeld de pil) kan niet zo goed werken tijdens het gebruik van Lamictal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over hoe Lamictal uw hormonale anticonceptie zouden kunnen schaden. Neem contact op met uw arts meteen als u ongewone vaginale bloeden of spotting merken. Als u wenst om zwangerschap te voorkomen, praten met uw arts over het gebruik van effectieve anticonceptie.
Vertel uw arts of tandarts dat u Lamictal voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Lab tests, met inbegrip van het volledige bloedbeeld, kan worden uitgevoerd terwijl u Lamictal gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Verschillende geneesmiddelen kunnen er uitzien of hebben een naam Lamictal. Controleer altijd uw geneesmiddel te zorgen dat het correct is. Als u een verandering in het uiterlijk van uw geneesmiddel (bijvoorbeeld, vorm, kleur, grootte, verwoording) merken, contact op met uw apotheker.
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Lamictal bij kinderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder het risico van ernstige huiduitslag.
Verhoogde gevoeligheid voor de zon is gemeld bij sommige kinderen Lamictal. Gebruik een zonnecrème of beschermende kleding als uw kind wordt blootgesteld aan de zon. Bespreek eventuele vragen of problemen met uw arts.
Lamictal worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger dan 18 jaar met een bipolaire stoornis, de veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Lamictal worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger dan 2 jaar oud is, de veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Lamictal schade kunnen toebrengen aan de foetus. Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Lamictal bespreken terwijl je zwanger bent. Lamictal wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Lamictal.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Wazig of dubbel zien, obstipatie, verminderde coördinatie, diarree, duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn, misselijkheid, pijnlijke menstruatie, loopneus of verstopte neus, maagklachten of pijn, vermoeidheid, slaapproblemen, braken, zwakte, gewichtsverlies.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid); afwezige menstruatie of andere menstruatie veranderingen, kalf pijn of gevoeligheid, pijn op de borst; donkere urine, moeilijk of pijnlijk urineren, snelle of onregelmatige hartslag, koorts, rillingen, of aanhoudende keelpijn, nieuwe of verergerende geestelijke of stemmingswisselingen (bijv. angst, depressie, rusteloosheid, prikkelbaarheid, paniekaanvallen, gedragsveranderingen, suïcidale gedachten of pogingen ), nieuwe of verergering van aanvallen, bleke ontlasting, rood gekleurd is, blaren, gezwollen of schilferende huid, ernstige spierpijn of gevoeligheid, ernstige of aanhoudende maagpijn, kortademigheid, zweren in de mond of rond de ogen, zwelling van de handen, enkels of voeten, gezwollen lymfeklieren, tremor, ongewone blauwe plekken of bloeden, ongebruikelijke zwakte of vermoeidheid, vaginale jeuk of afscheiding, visie veranderingen, gele verkleuring van de ogen of de huid.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Lamictal