Kopen KeppraKopen Keppra

KEPPRA INDICATIES


Keppra wordt gebruikt voor de behandeling van partieel beginnende aanvallen bij volwassenen en kinderen die minstens 1 maand oud.
Het wordt ook gebruikt om tonisch-clonische aanvallen te behandelen bij volwassenen en kinderen die minstens 6 jaar oud, en myoclonische aanvallen bij volwassenen en kinderen die ten minste 12 jaar oud.

KEPPRA INSTRUCTIES


Neem Keppra precies zoals voorgeschreven door uw arts. Neem niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw recept label.

Uw arts kan incidenteel uw dosis veranderen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten te krijgen.

Keppra wordt meestal twee keer per dag genomen. Neem het geneesmiddel op hetzelfde tijdstip iedere dag. Keppra kan met of zonder voedsel.

Meet vloeibare medicijn met een speciale dosis-maatlepel of medicijnen cup, niet met een gewone eetlepel. Als u niet beschikt over een dosis-meetapparaat, vraag dan uw apotheker om een.
Niet fijn, kauwen, of breken een gecontroleerde afgifte, vertraagde afgifte, of verlengde afgifte tablet. Slik het geheel. Het doorbreken van de pil misschien te veel van het medicijn te zijn vrijgegeven in een keer ontstaan.

Gebruik Keppra regelmatig naar het meest profiteren. Haal uw recept voordat u de eerste medicijnen volledig.

Stop niet met het gebruik van Keppra zonder eerst te praten met uw arts, zelfs als u goed voelt. Je hebt misschien verhoogde inbeslagnames als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel plotseling. U kan nodig zijn om steeds minder te gebruiken voordat u de medicatie volledig te stoppen.

Epileptische aanvallen worden vaak behandeld met een combinatie van verschillende geneesmiddelen. Gebruik alle medicijnen zoals voorgeschreven door uw arts. Lees de medicatie gids of de patiënt instructies die bij elke medicatie. Heeft uw doses of medicatie schema niet veranderen zonder advies van uw arts. .

Draag een medische waarschuwing tag of dragen een identiteitskaart waaruit blijkt dat u Keppra inneemt. Elke medische zorgverlener die u behandelt moet je weten dat je geneesmiddel tegen epileptische aanvallen.

Om zeker te zijn Keppra geen schadelijke effecten, kan het nodig zijn uw nierfunctie te testen. Bezoek regelmatig met uw arts.

Wanneer u een dosis gemist - neem dan de gemiste dosis zodra u het zich herinnert. Sla de gemiste dosis wanneer het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen extra medicijnen nemen om de gemiste dosis.

DOSERING

Belangrijke toedieningsinstructies

Keppra wordt oraal toegediend met of zonder voedsel. De Keppra doseringsschema is afhankelijk van de indicatie, leeftijdsgroep, toedieningsvorm (tabletten of orale oplossing), en de nierfunctie.

Voorschrijven van de orale oplossing voor pediatrische patiënten met een lichaamsgewicht? 20 kg. Voorschrijven van de orale oplossing of tabletten voor pediatrische patiënten met een lichaamsgewicht boven 20 kg.

Bij gebruik van de orale oplossing bij pediatrische patiënten, dosering op basis van gewicht (mg per kg) met behulp van een gekalibreerde meettoestel (niet een huishouden theelepel of eetlepel).
Keppra tabletten moeten heel worden doorgeslikt. Keppra tabletten mogen niet worden gekauwd of geplet.

Pediatrische patiënten

1 maand tot <6 maanden

De behandeling dient te worden gestart met een dagelijkse dosis van 14 mg / kg verdeeld over 2 doses (7 mg / kg tweemaal daags). De dagelijkse dosis moet worden verhoogd om de 2 weken met stappen van 14 mg / kg om de aanbevolen dagelijkse dosis van 42 mg / kg (21 mg / kg tweemaal daags). In de klinische studie, de gemiddelde dagelijkse dosis was 35 mg / kg in deze leeftijdsgroep. De effectiviteit van lagere doses niet onderzocht.

6 maanden tot <4 jaar

De behandeling dient te worden gestart met een dagelijkse dosis van 20 mg / kg verdeeld over 2 doses (10 mg / kg tweemaal daags). De dagelijkse dosis moet in 2 weken worden verhoogd met stappen van 20 mg / kg om de aanbevolen dagelijkse dosis van 50 mg / kg (25 mg / kg tweemaal daags). Indien een patiënt een dagelijkse dosis van 50 mg / kg niet kan verdragen, kan de dagelijkse dosis worden verlaagd. In de klinische studie, de gemiddelde dagelijkse dosis was 47 mg / kg in deze leeftijdsgroep.

4 jaar tot <16 jaar

De behandeling dient te worden gestart met een dagelijkse dosis van 20 mg / kg verdeeld over 2 doses (10 mg / kg tweemaal daags). De dagelijkse dosis moet worden verhoogd om de 2 weken met stappen van 20 mg / kg om de aanbevolen dagelijkse dosis van 60 mg / kg (30 mg / kg tweemaal daags). Indien een patiënt een dagelijkse dosis van 60 mg / kg niet kan verdragen, kan de dagelijkse dosis worden verlaagd. In de klinische werkzaamheid proef, de gemiddelde dagelijkse dosis 44 mg / kg. De maximale dagelijkse dosis is 3000 mg / dag.

Voor Keppra tablet dosering bij pediatrische patiënten met een gewicht van 20 tot 40 kg, moet de behandeling worden gestart met een dagelijkse dosis van 500 mg toegediend als tweemaal daagse dosering (250 mg tweemaal daags). De dagelijkse dosis moet worden verhoogd om de 2 weken met stappen van 500 mg tot een maximale aanbevolen dagelijkse dosis van 1500 mg (750 mg tweemaal daags).

Voor Keppra tablet dosering bij pediatrische patiënten die meer wegen dan 40 kg, moet de behandeling worden gestart met een dagelijkse dosis van 1000 mg / dag gegeven als een tweemaal daagse dosering (500 mg tweemaal daags). De dagelijkse dosis moet worden verhoogd om de 2 weken met stappen van 1000 mg / dag tot een maximale aanbevolen dagelijkse dosis van 3000 mg (1500 mg tweemaal daags).


Partieel beginnende aanvallen
Volwassenen 16 jaar en ouder

In klinische studies werden een dagelijkse dosis van 1000 mg, 2000 mg en 3000 mg, toegediend als tweemaal daagse dosering effectief gebleken. Hoewel in sommige studies was er een tendens naar grotere respons met hogere dosis [zie Klinische studies], een consistente verhoging met vergrote dosis is niet aangetoond.

De behandeling dient te worden gestart met een dagelijkse dosis van 1000 mg / dag, toegediend als tweemaal daagse dosering (500 mg tweemaal daags). Stappen extra dosering kan worden gegeven (1000 mg / dag extra om de 2 weken) tot een maximale aanbevolen dagelijkse dosis van 3000 mg. Doses van meer dan 3000 mg / dag zijn voor open-label onderzoek voor een periode van 6 maanden en langer. Er is geen bewijs dat meer dan 3000 mg / dag conferentie bijkomend voordeel doses.

Myoclonische aanvallen bij patiënten van 12 jaar en ouder met juveniele myoclonische epilepsie
De behandeling dient te worden gestart met een dosis van 1000 mg / dag, toegediend als tweemaal daagse dosering (500 mg tweemaal daags). De dosering moet worden verhoogd met 1000 mg / dag elke 2 weken tot de aanbevolen dagelijkse dosis van 3000 mg. De effectiviteit van doseringen hoger dan 3000 mg / dag is niet onderzocht.


Primaire gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen
Volwassenen 16 jaar en ouder
De behandeling dient te worden gestart met een dosis van 1000 mg / dag, toegediend als tweemaal daagse dosering (500 mg tweemaal daags). De dosering moet worden verhoogd met 1000 mg / dag elke 2 weken tot de aanbevolen dagelijkse dosis van 3000 mg. De effectiviteit van doses lager dan 3000 mg / dag is niet voldoende bestudeerd.


Pediatrische patiënten van 6 tot <16 jaar
De behandeling dient te worden gestart met een dagelijkse dosis van 20 mg / kg verdeeld over 2 doses (10 mg / kg tweemaal daags). De dagelijkse dosis moet worden verhoogd om de 2 weken met stappen van 20 mg / kg om de aanbevolen dagelijkse dosis van 60 mg / kg (30 mg / kg tweemaal daags). De effectiviteit van doses lager dan 60 mg / kg / dag is niet voldoende bestudeerd. Patiënten met een lichaamsgewicht? 20 kg moeten worden gedoseerd met drank. Patiënten met een lichaamsgewicht boven 20 kg kan worden gedoseerd met ofwel tabletten of drank. Alleen hele tabletten moeten worden toegediend.


Volwassen patiënten met een verminderde nierfunctie
Keppra dosering moeten individueel worden aangepast aan de nierfunctie van de patiënt.

KEPPRA OPSLAG


Slaan Keppra bij kamertemperatuur weg van vocht, warmte en licht.

U mag geen Keppra als u allergisch bent voor levetiracetam.

Om ervoor te zorgen dat u veilig kunt nemen Keppra, vertel uw arts als u een nierziekte of hoge bloeddruk.

U kunt gedachten over zelfmoord, terwijl het nemen van dit geneesmiddel. Vertel uw arts als u symptomen van depressie of zelfmoordgedachten gedurende de eerste weken van de behandeling, of wanneer uw dosis wordt veranderd.

Uw familie of andere verzorgers moeten ook alert zijn op veranderingen in uw stemming of symptomen. Uw arts zal u controleren op regelmatige bezoeken.

FDA zwangerschap categorie C. Het is niet bekend of Keppra een ongeboren baby zal schaden, maar een aanval tijdens de zwangerschap kan zowel de moeder als de baby schaden. Vertel uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van deze medicatie. Niet starten of stoppen met Keppra tijdens de zwangerschap zonder advies van uw arts. Controle van de aanvallen is erg belangrijk tijdens de zwangerschap. Het voordeel van het voorkomen van aanvallen kan de eventuele risico's door het nemen van Keppra opwegen tegen. Volg de instructies van uw arts over het nemen van Keppra terwijl je zwanger bent. Levetiracetam kan overgaan in de moedermelk en kan een zogende baby schaden. U mag geen borstvoeding geven terwijl u gebruik maakt van Keppra. Gebruik dit medicijn niet geven aan een kind zonder het advies van een arts. Dosis behoeften van uw kind op basis van leeftijd en gewicht. Het kind moet onder de zorg van een arts blijven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Stop niet met het gebruik van Keppra zonder eerst te praten met uw arts, zelfs als u goed voelt. Je hebt misschien verhoogde inbeslagnames als u stopt met het gebruik van Keppra plotseling. U kan nodig zijn om steeds minder te gebruiken voordat u de medicatie volledig te stoppen.

U kunt gedachten over zelfmoord, terwijl het nemen van Keppra. Uw arts zal u controleren op regelmatige bezoeken. Mis geen enkele geplande afspraken niet missen.

Meld eventuele nieuwe of verergerende symptomen met uw arts, zoals: stemming of gedrag verandert, depressie, angst, of als u geagiteerd, vijandig, prikkelbaar, hyperactief voelen (geestelijk of lichamelijk), of hebben gedachten over zelfmoord of jezelf pijn te doen.

Draag een medische waarschuwing tag of dragen een identiteitskaart waaruit blijkt dat u Keppra inneemt. Elke medische zorgverlener die u behandelt moet je weten dat je geneesmiddel tegen epileptische aanvallen.

Keppra kan uw denken of reacties beïnvloeden. Wees voorzichtig wanneer u rijdt of iets dat je nodig alert te zijn doen. Vertel uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van deze medicatie. Niet starten of stoppen met Keppra tijdens de zwangerschap zonder advies van uw arts. Het hebben van een aanval tijdens de zwangerschap kan zowel de moeder als de baby schaden. Controle van de aanvallen is erg belangrijk tijdens de zwangerschap en de voordelen van het voorkomen van aanvallen kan de eventuele risico's door het gebruik van Keppra opwegen tegen.

Vermijd het drinken van alcohol. Het kan een aantal van de bijwerkingen van Keppra verhogen en kan ook het risico van aanvallen. Deze medicatie kan uw denken of reacties beïnvloeden. Wees voorzichtig wanneer u rijdt of iets dat je nodig alert te zijn doen.

Get dringende medische hulp als u een van deze symptomen van een allergische reactie op Keppra: netelroos, moeilijke ademhaling, zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Meld eventuele nieuwe of verergerende symptomen met uw arts, zoals: stemming of gedrag verandert, depressie, angst, of als u geagiteerd, vijandig, prikkelbaar, hyperactief voelen (geestelijk of lichamelijk), of hebben gedachten over zelfmoord of jezelf pijn te doen.

Bel uw arts onmiddellijk als u een ernstige bijwerking hebben, zoals:

hallucinaties, ongewone gedachten of gedrag;
blauwe plekken, ernstige tintelingen, gevoelloosheid, pijn, spierzwakte;
gevoel zeer zwak of moe;
koorts, koude rillingen, spierpijn, griepachtige symptomen, zweren in de mond en keel;
problemen met lopen of beweging;
het eerste teken van een huiduitslag, ongeacht hoe mild, of
ernstige huidreactie - koorts, keelpijn, zwelling in uw gezicht of tong, branden in je ogen, pijn in de huid, gevolgd door een rode of paarse huiduitslag die spreads (vooral in het gezicht of bovenlichaam) en oorzaken blaarvorming en schilfering.

Minder ernstige Keppra bijwerkingen kunnen zijn:

lichte duizeligheid of sufheid;
mild vermoeid gevoel;
verlies van eetlust, of
verstopte neus.

Dit is niet een volledige lijst van bijwerkingen en anderen kunnen optreden. Vertel uw arts over alle ongebruikelijke of lastige bijwerking.

Kopen Keppra