Kopen HaldolKopen Haldol

HALDOL INDICATIES


Haldol wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie. Het wordt ook gebruikt om de symptomen geassocieerd met het Tourette kunnen beheersen. Haldol is een antipsychoticum.

HALDOL INSTRUCTIES


Gebruik Haldol zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Haldol met een vol glas water.
Haldol kan worden ingenomen met of zonder voedsel.
Het innemen van te veel van dit medicijn kan een ernstige hartritmestoornis of een plotselinge dood veroorzaken. Neem nooit meer dan de voorgeschreven dosis.
Het kan enkele weken van het gebruik van dit geneesmiddel alvorens uw symptomen verbeteren. Voor de beste resultaten, te houden met behulp van de medicatie zoals voorgeschreven. Stop niet met het gebruik van Haldol plotseling, of je zou kunnen onaangename ontwenningsverschijnselen. Praat met uw arts over hoe om onthoudingsverschijnselen te vermijden bij het stoppen van de medicatie.Gebruik Haldol zoals voorgeschreven door uw arts.
Neem Haldol met een vol glas water.
Haldol kan worden ingenomen met of zonder voedsel.
Het innemen van te veel van dit medicijn kan een ernstige hartritmestoornis of een plotselinge dood veroorzaken. Neem nooit meer dan de voorgeschreven dosis.
Het kan enkele weken van het gebruik van dit geneesmiddel alvorens uw symptomen verbeteren. Voor de beste resultaten, te houden met behulp van de medicatie zoals voorgeschreven. Stop niet met het gebruik van Haldol plotseling, of je zou kunnen onaangename ontwenningsverschijnselen. Praat met uw arts over hoe om onthoudingsverschijnselen te vermijden bij het stoppen van de medicatie.
Als u een dosis van Haldol, gebruik deze zo spoedig mogelijk. Gebruik de resterende doses voor de dag op gelijkmatig intervallen. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Haldol gebruikt.

HALDOL OPSLAG


Store Haldol bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Niet invriezen. Houd Haldol buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

HALDOL MEER INFO:


Werkzame stof: Haloperidol.

Heeft Haldol NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Haldol zijn
je in een coma, hebben de ziekte van Parkinson, of een ernstige centrale zenuwstelsel
u neemt dofetilide, dronedarone, een H1-antagonist (bijv. astemizol, terfenadine), nilotinib, propafenon, natriumoxybaat (GHB), of tetrabenazine.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Haldol. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als je de bloedziekte porfyrie, laag aantal witte bloedcellen, elektrolyt problemen (bv. lage bloeddruk magnesium, laag kaliumgehalte in het bloed), of hoge of lage bloeddruk
als u een geschiedenis van dementie, de ziekte van Alzheimer, epilepsie, problemen met de schildklier, of maligne neurolepticasyndroom (MNS)
als u hartproblemen of onregelmatige hartslag (bv., QT-verlenging), of indien een lid van uw familie heeft een geschiedenis van deze voorwaarden
als je hoge bloeddruk prolactine niveaus of een geschiedenis van bepaalde vormen van kanker (bijvoorbeeld borst-, pancreas, hypofyse), of als u een verhoogd risico op borstkanker hebben gehad
als u uitgedroogd bent, alcohol drinkt, of als u regelmatig worden blootgesteld aan extreme hitte.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Haldol. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Bepaalde antiaritmica (bijv. amiodaron, disopyramide, dronedarone, flecaïnide, procaïnamide, kinidine, sotalol), bepaalde antipsychotica (bijv. iloperidone, paliperidon, ziprasidone), arseen, bepridil, chloroquine, cisapride, dofetilide, dolasetron, domperidon, droperidol, gadobutrol, H1-antagonisten (bijv. astemizol, terfenadine), halofantrine, kinase-remmers (bijv., lapatinib, nilotinib), macroliden of ketoliden (bijv. erythromycine, telithromycine), maprotiline, methadon, fenothiazines (bijv. thioridazine), pimozide, propafenon, bepaalde chinolonen (bv, moxifloxacine) of tetrabenazine omdat het risico van ernstige hart-gerelateerde bijwerkingen kunnen worden verhoogd
Lithium omdat het risico van onverwachte toxische effecten, met inbegrip van zwakte, ernstige vermoeidheid, verwarring, of abnormale bewegingen van de spieren, kan worden verhoogd
Tramadol omdat het risico van aanvallen kan worden verhoogd
Azoolantimycotica (bijv. itraconazol), omdat zij het risico van Haldol's bijwerkingen kunnen verhogen,
Rifampicine omdat het kan werkzaamheid Haldol verlagen.
Carbamazepine vanwege bijwerkingen van Haldol kan worden verhoogd of de doeltreffendheid van Haldol kan worden verminderd
Anticoagulantia (bijv. warfarine) of natriumoxybaat (GHB), omdat hun acties en het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Haldol.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Haldol kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Haldol kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Haldol met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Drink geen alcohol of gebruik van geneesmiddelen die kunnen slaperigheid (bv steun slapen, spier-relaxers) tijdens het gebruik van Haldol, het kan toevoegen aan de gevolgen ervan. Vraag uw apotheker als u vragen hebt over welke geneesmiddelen kunnen slaperigheid.
Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis zonder controle met uw arts.
Haldol kan ertoe leiden dat u gemakkelijker verbrand worden. Vermijd de zon, zonnehemels, of het looien cabines tot u weet hoe u reageert op Haldol. Gebruik een zonnecrème of beschermende kleding dragen als je buiten moet worden voor meer dan een korte tijd.
Niet raken bij warm weer of wanneer u wordt actief; zonnesteek kunnen optreden.
Vertel uw arts of tandarts dat u Haldol voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
MNS is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door Haldol. Symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwardheid, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag, en zweten. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Sommige patiënten die Haldol nemen kan spier bewegingen die ze niet kunnen controleren ontwikkelen. Dit is meer waarschijnlijk gebeuren bij oudere patiënten, vooral vrouwen. De kans dat dit gebeurt of dat het permanent zal worden is groter in die Haldol nemen hogere doses of gedurende lange tijd. Spierproblemen kan ook optreden na kortdurende behandeling met lage doses. Vertel het uw arts onmiddellijk als u spierproblemen met je armen hebt, benen, of je tong, gezicht, mond of kaak (bv tong uitsteekt, puffen van de wangen, mond tuiten, kauwen bewegingen) tijdens het gebruik van Haldol.
Diabetes patiënten - Haldol kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Check bloedsuikerspiegel voet. Vraag uw arts voordat u de dosering van uw diabetes geneeskunde.
Haldol kan het vermogen van uw lichaam om infecties te bestrijden verminderen. Vermijd contact met mensen die verkoudheid of infecties hebben. Vertel uw arts als u tekenen van infectie zoals koorts, keelpijn, huiduitslag, of koude rillingen.
Haldol kan in uw bloed de hoeveelheid van een bepaald hormoon (prolactine) te verhogen. Symptomen kunnen zijn: vergrote borsten, gemiste menstruatie, verminderde seksuele vermogen, of tepel. Neem contact op met uw arts meteen als u een van deze symptomen ervaart.
Haldol kan zelden leiden tot een langdurige, pijnlijke erectie. Dit kan gebeuren, zelfs wanneer u niet met seks. Als dit niet meteen behandeld, kan dit leiden tot permanente seksuele problemen zoals impotentie. Neem contact op met uw arts meteen als dit gebeurt.
Lab tests, met inbegrip van het volledige bloedbeeld, kan worden uitgevoerd terwijl u Haldol gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en schoot afspraken houden.
Gebruik Haldol met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, vooral ongecontroleerde spierbewegingen zijn.
Haldol mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger 3 jaar; veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Haldol bespreken terwijl je zwanger bent. Haldol wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Haldol.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, diarree, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, hoofdpijn, verlies van eetlust, misselijkheid, rusteloosheid, maagklachten, slaapproblemen.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), wazig zicht of andere visie veranderingen, verwarring, donkere urine, verminderde seksuele vermogen, daalde plassen; problemen met praten of slikken, kwijlen, vergrote borsten, overdreven of ongewoon zweten, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, koorts, rillingen, of aanhoudende keelpijn, hallucinaties, geestelijke of stemmingswisselingen (bijvoorbeeld, abnormaal denken, agitatie, angst, depressie); gemiste menstruatie of andere menstruatie veranderingen, tepel, langdurige, pijnlijke erectie, stijve of stramme spieren, stuipen, ernstige of aanhoudende duizeligheid, hoofdpijn of braken, schuifelend lopen; ongecontroleerde spierbewegingen (bijvoorbeeld van de armen, benen, tong, kaak, wangen, tremoren, spiertrekkingen), gele verkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Haldol