Kopen EvonexKopen Evonex

EVONEX (LEVAQUIN) INDICATIES


Evonex wordt gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Het kan ook gebruikt worden na blootstelling te voorkomen of vertragen anthrax. Evonex is een chinolon antibioticum. Het werkt door het doden van gevoelige bacteriën.

EVONEX (LEVAQUIN) INSTRUCTIES


Gebruik Evonex zoals voorgeschreven door uw arts.

Niet de medicijnen die in grotere hoeveelheden, of neem voor meer dan de aanbevolen door uw arts. Volg de aanwijzingen op uw recept label.
Neem Evonex met een vol glas water (8 ounces). Drinken aantal extra glazen vocht per dag terwijl u rekening Evonex.
U kunt Evonex tabletten met of zonder voedsel innemen.
Neem deze medicatie voor zoveel dagen als deze is voorgeschreven voor u, zelfs als u zich beter begint te voelen. Uw symptomen kunnen verbeteren voordat de infectie volledig is gewist. Evonex zal een virale infectie niet te behandelen, zoals de gewone verkoudheid of griep.
Dit geneesmiddel kan ertoe leiden dat u ongewone resultaten met bepaalde medische tests. Vertel elke arts die u behandelt dat u gebruikt Evonex.
Evonex werkt het beste als het gebruikt wordt op hetzelfde tijdstip.
Mis geen enkele dosis van Evonex niet missen. Als u een dosis van Evonex missen, gebruik deze dan in zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Gebruik geen 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Evonex gebruiken.

EVONEX (LEVAQUIN) OPSLAG


Store Evonex bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Evonex buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

EVONEX (LEVAQUIN) MEER INFO:


Werkzame stof: Levofloxacin.

Gebruik GEEN Evonex indien:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Evonex of aan een andere fluorochinolon zijn (bijvoorbeeld ciprofloxacine)
heb je een bepaald type van onregelmatige hartslag (QT-verlenging, lange QT-syndroom) of een laag kaliumgehalte in het bloed
u neemt cisapride of bepaalde antiaritmica (bijv. amiodaron, procaïnamide, kinidine, sotalol).

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Evonex. Vertel uw arts als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een voorgeschiedenis van ernstige of aanhoudende diarree, gevoeligheid van de huid aan de zon, diabetes, lage kaliumspiegel in het bloed, pijn op de borst, angina, hartproblemen (bijv. vergroot hart, hartfalen), hartinfarct, onregelmatige hartslag (bijvoorbeeld QT verlenging), of als u een familielid met een geschiedenis van snelle, langzame of onregelmatige hartslag (bv., QT-verlenging)
als u een maag infectie, leverproblemen, hersenen en zenuwstelsel, spier problemen (bv. myasthenia gravis), verhoogde druk in de hersenen, de ziekte van Alzheimer, brein problemen bloedvat, of een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen
als u een geschiedenis van bot-, gewrichts-of peesproblemen, reumatoïde artritis, leverproblemen, nierproblemen of verminderde nierfunctie, of hart-, nier-, of longtransplantatie
als u corticosteroïden (bijv. prednison) nemen of deelnemen aan zware lichamelijke arbeid of inspanning.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Evonex. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Anti-aritmica (bijv. amiodaron, procaïnamide, kinidine, sotalol), arseen, astemizol, cisapride, dofetilide, droperidol, haloperidol, imidazolen (bijv. ketoconazol), macroliden (bijvoorbeeld erytromycine), methadon, paliperidon, fenothiazines (bijv. chloorpromazine), pimozide, ranolazine, serotonine receptor antagonisten (bijv. dolasetron), telithromycine, terfenadine of ziprasidone vanwege het risico op ernstige hartproblemen, zoals onregelmatige hartslag, kan worden verhoogd
Insuline of orale diabetes medicijnen (bijv. glibenclamide) omdat het risico van hoge of lage bloedsuikerspiegel kan worden verhoogd
Corticosteroïden (bijvoorbeeld prednison) omdat het risico van pees kan stijgen
Anticoagulantia (bijv. warfarine) omdat het risico van bloeden kan worden verhoogd
Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijv. ibuprofen) of theofylline omdat het risico van ernstige bijwerkingen, zoals toevallen, kan worden verhoogd
Serotonine Noradrenaline heropnameremmers (SNRI's) (bijvoorbeeld, duloxetine) omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Evonex.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Evonex kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Evonex kan duizeligheid of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Evonex met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Milde diarree is gemeen met het gebruik van antibiotica. Echter, een meer ernstige vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) zelden voorkomen. Dit kan optreden terwijl u het antibioticum of gebruik binnen enkele maanden na het stoppen met het gebruik. Neem contact op met uw arts meteen als buikpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting optreden. Behandel diarree niet zonder eerst met uw arts.
Evonex werkt alleen tegen bacteriën, maar niet virale infecties (bijvoorbeeld de verkoudheid) behandelen.
Zorg ervoor dat u Evonex gebruiken voor het volledige verloop van de behandeling. Als je dat niet doet, kan het geneesmiddel kan niet duidelijk uw infectie. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig zijn voor deze of andere geneesmiddelen. Dit kan de besmetting moeilijker te behandelen in de toekomst.
Langdurig of herhaald gebruik van Evonex kan een tweede infectie. Vertel uw arts als tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden veranderd om dit te behandelen.
Vertel het uw arts meteen als u pijn of zwelling van pezen of zwakte of verlies van het gebruik van een gezamenlijke omgeving te verkennen. Laat de omgeving en vermijd oefening tot verdere instructies van uw arts.
Evonex kan ertoe leiden dat u gemakkelijker verbrand worden. Vermijd de zon, zonnehemels, of het looien cabines tot u weet hoe u reageert op Evonex. Gebruik een zonnecrème of beschermende kleding dragen als je buiten moet worden voor meer dan een korte tijd.
Als u gepland om een ​​tyfus-vaccin terwijl u Evonex, praten met uw arts. Evonex kan de werkzaamheid van het vaccin verminderen.
Diabetes patiënten - Evonex kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Check bloedsuikerspiegel voet. Vraag uw arts voordat u de dosering van uw diabetes geneeskunde.
Evonex kan interfereren met bepaalde lab tests. Zorg ervoor dat uw arts en laboratorium personeel weet dat u gebruikt Evonex.
Lab tests, met inbegrip van de leverfunctie, nierfunctie en het volledige bloedbeeld, kan worden uitgevoerd terwijl u Evonex gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Evonex met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten (bv. peesproblemen), vooral als ze corticosteroïden (bv. prednison) nemen. Zij kunnen ook gevoeliger zijn voor andere effecten (bv. onregelmatige hartslag, problemen met de lever).
Evonex moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger dan 18 jaar, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, vooral pezen en gewrichten problemen
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Evonex bespreken terwijl je zwanger bent. Evonex wordt aangetroffen in moedermelk. Geen borstvoeding geven tijdens het gebruik Evonex.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, diarree, duizeligheid, gas, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, maagpijn.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid), bloederige of teerachtige ontlasting, pijn op de borst, verminderde of pijn bij het plassen, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, koorts, koude rillingen, keelpijn, hoesten of ongebruikelijke, hallucinaties, onvermogen om te verplaatsen of te dragen gewicht op een gewricht of pees gebied, matige of ernstige zonnebrand, stemming of mentale veranderingen (bijvoorbeeld nieuwe of verergering van angst, nervositeit, agitatie , verwarring, depressie, rusteloosheid, slapeloosheid), spierpijn of zwakte; nieuwe of verergerende nachtmerries, pijn, pijn, roodheid, zwelling, zwakte, of blauwe plekken van pezen of gezamenlijke ruimte, rood, gezwollen, blaren of peeling huid, toevallen , ernstige of aanhoudende diarree, ernstige of aanhoudende duizeligheid, duizeligheid, vermoeidheid of zwakte, ernstige of aanhoudende maagpijn / krampen, kortademigheid, suïcidale gedachten of acties; symptomen van hoge of lage bloedsuikerspiegel (bijv. duizeligheid, flauwvallen, snelle ademhaling, blozen, toegenomen dorst, honger, of plassen, overmatig zweten, visusstoornissen); symptomen van leverproblemen (bv., donkere urine, verlies van eetlust, bleke ontlasting, geelverkleuring van de huid of ogen); symptomen van zenuw problemen (bijvoorbeeld , veranderingen in de perceptie van warmte of koude, verminderd gevoel van aanraking, ongewone branden, gevoelloosheid, tintelingen, pijn of zwakte in de armen, handen, benen of voeten), tremoren, ongewone blauwe plekken of bloeden, vaginale afscheiding, irritatie, of geur; visie veranderingen; piepende ademhaling.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Evonex