Kopen DepakoteKopen Depakote

DEPAKOTE INDICATIES


Depakote wordt gebruikt om verschillende soorten epilepsie te behandelen. Het wordt soms samen met andere epileptica gebruikt. Het wordt ook gebruikt om de manische fase van bipolaire stoornissen (manisch-depressieve ziekte) te behandelen, en migraine te voorkomen. Depakote beïnvloedt chemische stoffen in het lichaam die betrokken kunnen zijn bij het veroorzaken aanvallen.

DEPAKOTE INSTRUCTIES


Gebruik Depakine zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Depakine via de mond met of zonder voedsel. Als maagproblemen optreedt, nemen met voedsel te verminderen maag irritatie.
Slik Depakote geheel. Geen pauze, pletten, of kauwen alvorens door te slikken.
Drink veel water tijdens het gebruik van Depakine. Uw dosering moet mogelijk worden gewijzigd als u niet voldoende vocht elke dag krijg.
Stop niet met Depakine plotseling, vooral als u Depakine om epileptische aanvallen te voorkomen. Plotseling stoppen met Depakine kan ernstige epileptische aanvallen optreden. Als u nodig hebt om Depakine te stoppen, zal uw arts geleidelijk uw dosis.
Het nemen van Depakine op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen herinneren aan te geven.
Blijf Depakine nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen. Depakine werkt het beste wanneer er een constant niveau van het in je lichaam.
Als u een dosis van Depakine, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Depakine gebruiken.

DEPAKOTE OPSLAG


Bewaren Depakote tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Depakote buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

DEPAKOTE MEER INFO:


Werkzame stof: Divalproex.

Heeft Depakine NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Depakine zijn
u leverproblemen of een ureumcyclus stoornis.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Depakine. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden, borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een geschiedenis van alcoholmisbruik, leverproblemen, metabole ziekten, bloed-en vaatziekten, HIV-infectie, cytomegalovirus (CMV)-infectie, hoge bloedspiegels van ammoniak of glutamine, lage lichaamstemperatuur, lage niveaus van albumine, hersenen problemen (bv. organische hersenziekte), mentale retardatie, ontsteking van de alvleesklier, nierproblemen, of een laag aantal witte bloedcellen, of als u gepland voor een operatie
als u een geschiedenis van ornithinetranscarbamylase deficiëntie of onverklaarbare coma
als u een familiegeschiedenis van ureumcyclusstoornis of onverklaarbare zuigelingensterfte
als u een geschiedenis van psychische of stemmingswisselingen problemen (bv. depressie), of suïcidale gedachten of handelingen
als u een andere medicament voor aanvallen nemen.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Depakine. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Benzodiazepines (bijvoorbeeld, diazepam), carbamazepine, erythromycine, felbamaat, fluoxetine, guanfacine, isoniazide, ketoconazol, risperidon, of salicylaten (bijvoorbeeld aspirine), omdat het risico van ernstige bijwerkingen van Depakine, waaronder veranderingen in het gezichtsvermogen of andere problemen met het gezichtsvermogen, onhandigheid of wankel, slaperigheid, misselijkheid of braken, kan worden verhoogd
Clonazepam omdat het risico van aanvallen kan worden verhoogd
Topiramaat omdat het risico van hoge niveaus ammonium, hersenen problemen, of een ongewone daling van de lichaamstemperatuur worden verhoogd
Acyclovir, geneesmiddelen kanker, carbapenemantibiotica (bijv. ertapenem, imipenem, meropenem), cholestyramine, hydantoïnen (bijv. fenytoïne), mefloquine, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijvoorbeeld ibuprofen), orale anticonceptiva (bv. de pil ) of rifampin omdat doeltreffendheid Depakote kan dalen
Anticoagulantia (bijv. warfarine), barbituraten (bijv. fenobarbital), ethosuximide, lamotrigine, methylfenidaat, primidon, tolbutamide, tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline) of zidovudine omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Depakote.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Depakine kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Depakine kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Depakine met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Drink geen alcohol of gebruik van geneesmiddelen die kunnen slaperigheid (bv steun slapen, spier-relaxers) tijdens het gebruik van Depakine, het kan toevoegen aan de gevolgen ervan. Vraag uw apotheker als u vragen hebt over welke geneesmiddelen kunnen slaperigheid.
Ontsteking van de alvleesklier is een potentieel levensbedreigende ziekte geassocieerd met Depakine. Symptomen zijn onder meer maagpijn, braken, of verlies van eetlust. Neem contact op met uw arts als een van deze symptomen zich voordoen.
Patiënten die Depakine nemen kunnen een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen. Het risico kan groter zijn bij patiënten die zelfmoordgedachten of acties in het verleden heeft gehad. Patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) ziekte kan ook een verhoogd risico op suïcidale gedachten of acties. Kijk patiënten die Depakine nauw nemen. Neem contact op zodra de arts als er nieuwe, verslechterd of plotselinge symptomen zoals depressieve stemming, angstig, rusteloos, prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen, of een ongebruikelijke verandering in stemming of gedrag optreden. Neem contact op met de arts meteen als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden.
Depakine kan het aantal stolsel vormende cellen (trombocyten) in uw bloed te verminderen. Vermijd activiteiten die blauwe plekken of letsel kunnen veroorzaken. Vertel uw arts als u ongebruikelijke blauwe plekken of bloeden. Vertel uw arts als u een donkere, teerachtige, of bloederige ontlasting.
Vertel uw arts of tandarts dat u Depakine nemen voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Diabetes patiënten - Depakine kan de resultaten van bepaalde tests voor urine ketonen te vergissen. Vraag uw arts voordat u uw dieet of de dosering van uw diabetes geneeskunde.
Depakine kan de ammoniak in uw bloed verhogen. Neem contact op met uw arts meteen als u onverklaarbare traagheid en braken of mentale veranderingen ervaren.
Depakote kan een ongewone daling van de lichaamstemperatuur (hypothermie) veroorzaken. Symptomen kunnen zijn: verwardheid, gebrek aan energie, verlies van coördinatie, rillingen, trage hartslag, trage of oppervlakkige ademhaling, onduidelijke spraak, of ongebruikelijke slaperigheid. Neem contact op met uw arts meteen als u een van deze symptomen.
Depakine kan interfereren met bepaalde lab tests, met inbegrip van de schildklierfunctie. Zorg ervoor dat uw arts en laboratorium personeel weet dat u rekening Depakine
Lab tests, met inbegrip van het volledige bloedbeeld, bloed ammoniak niveaus, en leverfunctie, kan worden uitgevoerd terwijl u Depakine gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Depakine met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder slaperigheid.
Depakine dient te worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger dan 10 jaar oud is, de veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd. Kinderen jonger 2 jaar kunnen een verhoogd risico op ernstige leverproblemen.
Zwangerschap en borstvoeding: Depakine is aangetoond dat schade toebrengen aan de foetus. Gebruik een effectieve vorm van anticonceptie terwijl u Depakine nemen. Als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Depakine bespreken terwijl je zwanger bent. Depakine wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Depakine.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Verandering van eetlust, obstipatie, diarree, duizeligheid, slaperigheid, haaruitval, hoofdpijn, indigestie, misselijkheid, maagkrampen of pijn, slaapproblemen, braken, zwakte, gewicht verandert.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), abnormaal denken, verandering in menstruatie, veranderingen in gedrag, pijn op de borst, verwardheid, donker, teerachtige, of bloederige ontlasting, donkere urine, problemen met praten, moeite met plassen of andere plassen problemen, extreme vermoeidheid, snelle of onregelmatige hartslag, hallucinaties, gehoorverlies, onwillekeurige bewegingen van de armen en benen, onwillekeurige bewegingen of kauwen bewegingen van het gezicht, kaak , mond of tong, gewrichtspijn, gebrek aan energie, verlies van eetlust, verlies van coördinatie, verlies van controle van de aanvallen, geheugenverlies, nieuwe of verergerende geestelijke of stemmingswisselingen (bijvoorbeeld agressiviteit, agitatie, angst, depressie, overdreven gevoel van welzijn, vijandigheid, impulsiviteit, niet stil kunnen zitten, prikkelbaarheid, paniekaanvallen, rusteloosheid), bloedneus, stampende in de borst, rood, gezwollen, blaren of schilferende huid, ernstige of aanhoudende misselijkheid, braken of buikpijn; kortademigheid adem, suïcidale gedachten of handelingen, zwelling van de armen of benen, symptomen van infectie (bijv. koorts, koude rillingen, keelpijn), tremor, ongewone bloeden of blauwe plekken, ongewone zwakte, visusstoornissen of wazig zien, gele verkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Depakote