Kopen CompazineKopen Compazine

COMPAZINE INDICATIES


Compazine wordt gebruikt voor het regelen van ernstige misselijkheid en braken en behandeling van schizofrenie. Het wordt ook gebruikt voor de korte termijn (4 weken) behandeling van gegeneraliseerde psychotische angst. Compazine is een phenothiazine. Het blokkeert een bepaalde chemische (dopamine) in de hersenen.

COMPAZINE INSTRUCTIES


Gebruik Compazine zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Compazine via de mond met of zonder voedsel.
Als u een dosis van Compazine missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Compazine gebruiken.

COMPAZINE OPSLAG


Store Compazine bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Compazine buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

COMPAZINE MEER INFO:


Werkzame stof: Prochlorperazine.

Heeft Compazine NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Compazine of soortgelijke geneesmiddelen
u neemt grote hoeveelheden centraal zenuwstelsel onderdrukken (bijvoorbeeld alcohol, barbituraten, narcotica)
u neemt astemizol, cisapride of terfenadine
u ernstige centrale zenuwstelsel.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Compazine. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een voorgeschiedenis van hart-en vaatziekten, het centrale zenuwstelsel, bloed problemen, problemen met de lever, lage bloeddruk, verhoogde druk in het oog, maligne neuroleptica syndroom, tardieve dyskinesie, beenmerg problemen, abnormale bewegingen van de spieren, de ziekte van Parkinson, een predispositie glaucoom, Reye-syndroom, prostaat problemen, of epileptische aanvallen, of je hebt alcoholisme.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Compazine. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Anticholinergica (bijv. diphenhydramine, oxybutynine, scopolamine) of lithium omdat zij de effectiviteit Compazine kan dalen
Angiotensine-converting enzyme (ACE) remmers (bijv., enalapril), anticholinergica (bijv. diphenhydramine, oxybutynine, scopolamine), algemene anesthetica (bijv. thiopental), haloperidol, methyldopa, of tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), omdat het risico op bijwerkingen effecten, zoals aanvallen, kan toenemen
ACE-remmers (zoals enalapril), anticholinergica (bijv. diphenhydramine, oxybutynine, scopolamine), astemizol, cisapride, dofetilide, haloperidol, hydantoïnen (bijv. fenytoïne), methyldopa, metrizamide, naltrexon, polypeptide antibiotica (bijv. actinomycine), serotonine receptor antagonist anti-emetica (bijv. ondansetron), terfenadine, tramadol, trazodon, of tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Compazine
Bromocriptine, guanethidine, levodopa of pergolide omdat de doeltreffendheid ervan kan worden verminderd door Compazine
Lithium omdat onverwachte toxische effecten kunnen optreden.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Compazine kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Compazine kunnen slaperigheid, duizeligheid, wazig zien of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Compazine met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Compazine kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Drink geen alcohol of gebruik van geneesmiddelen die kunnen slaperigheid (bv steun slapen, spier-relaxers) terwijl u Compazine, het kan toevoegen aan de gevolgen ervan. Vraag uw apotheker als u vragen hebt over welke geneesmiddelen kunnen slaperigheid.
Vertel uw arts of tandarts dat u Compazine voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Compazine kan ertoe leiden dat u gemakkelijker verbrand worden. Vermijd de zon, zonnehemels, of het looien cabines tot u weet hoe u reageert op Compazine. Gebruik een zonnecrème of beschermende kleding dragen als je buiten moet worden voor meer dan een korte tijd.
Vermijd blootstelling aan extreme hitte, terwijl het nemen van Compazine.
Patiënten die zal worden met ruggenmerg operatie moet stoppen met Compazine ten minste 48 uur voor de operatie. Heeft Compazine niet gebruiken voor ten minste 24 uur na de operatie en niet gebruiken om misselijkheid en braken die heeft plaatsgevonden voor of na de operatie te controleren.
Maligne neurolepticasyndroom (MNS) is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door Compazine. Symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwardheid, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag, en zweten. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Gebruik Compazine met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan.
Compazine mag niet worden gebruikt bij kinderen die zijn geopereerd, die jonger zijn 2 jaar, of die minder wegen dan 20 pond, de veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Compazine bespreken terwijl je zwanger bent. Compazine wordt aangetroffen in moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u Compazine gebruiken, contact op met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Wazig zien, koude rillingen, obstipatie, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, nervositeit, verstopte neus; slapeloosheid.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), agitatie, veranderde mentale vermogens, zoals gebrek aan reactie op uw omgeving, veranderingen in de borsten, veranderingen in menstruatie, veranderingen in het gezichtsvermogen, moeite met slikken, kwijlen, overmatig zweten, koorts, onvermogen om de ogen te bewegen, verhoogde lichaamstemperatuur, onwillekeurige bewegingen van de tong, gezicht, mond of kaak (bv, uitsteken van de tong, puffen van de wangen, puckering van mond, kauwen bewegingen), onregelmatige of snelle hartslag, masker-achtige gezicht, spierspasmen van het gezicht, nek of rug; spierstijfheid, langdurige of pijnlijke erectie, rusteloosheid, stijve spieren, schuifelend lopen, keelpijn, spanning in de benen; tremoren, spiertrekkingen of draaiende bewegingen, ongewone oogbewegingen, zwakte in de armen of benen, gele verkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Compazine