Kopen CombiventKopen Combivent

COMBIVENT INDICATIES


Combivent aërosol wordt gebruikt voor de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij patiënten die meer dan een bronchodilator nodig. Combivent Aerosol is een combinatie van een bèta-adrenerge (sympathicomimetica) bronchodilator en een anticholinergicum bronchodilator. Het werkt door ontspannen en verbreding van de luchtwegen, die u helpt om vrijer te ademen.

COMBIVENT INSTRUCTIES


Gebruik Combivent aërosol zoals voorgeschreven door uw arts.

Plaats de metalen bus in het heldere einde van het mondstuk. Zorg ervoor dat de bus volledig en stevig ingebracht in het mondstuk. De bus wordt alleen gebruikt bij het mondstuk ontvangen. Gebruik het mondstuk niet met andere geneesmiddelen.
Testsprayoplossing Combivent aërosol 3 keer voor het eerste gebruik van een nieuwe bus en wanneer de bus niet is gebruikt voor meer dan 24 uur. Niet spuiten Combivent aërosol in de ogen.
Verwijder het oranje stofkapje van het mondstuk voor het gebruik van Combivent aërosol en vervangen nadat u klaar bent.
Schud gedurende minstens 10 seconden voor elk gebruik.
Houd je ogen gesloten tijdens het gebruik van Combivent aërosol te voorkomen dat je het in je ogen.
Houd het mondstuk schoon. Wassen met warm water. Als zeep wordt gebruikt, goed spoelen met gewoon water. Volledig drogen alvorens te gebruiken.
Blijf op de hoogte van het aantal sprays gebruikt. Gooi de bus weg na 200 sprays. Na 200 sprays, kan de houder niet de juiste hoeveelheid geneesmiddel bij iedere spray.
Neem contact op met uw zorgverzekeraar in een keer als je voelt dat je te veel van Combivent aërosol hebben genomen.
Blijf Combivent aërosol gebruiken, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen enkele dosis.
Als u een dosis van Combivent aërosol missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis. Ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Combivent Aerosol gebruiken.

COMBIVENT OPSLAG


Store Combivent aërosol op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Vermijd overmatige vochtigheid of direct zonlicht. Inhoud onder druk. Blootstelling aan hitte boven 120 graden F (50 graden C) kan veroorzaken barsten. Gebruik of bewaar de buurt van hitte of open vuur. Gooi nooit de container in brand of een verbrandingsoven. Houd Combivent Aerosol buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

COMBIVENT MEER INFO:


Actieve Ingrediënten: Ipratropiumbromide en albuterolsulfaat.

Heeft Combivent aërosol NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Combivent Aerosol, voor atropine, of op soortgelijke medicijnen zijn
u allergisch bent voor soja lecithine of gerelateerde voedingsmiddelen, zoals soja.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Combivent aërosol. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen (waaronder pinda's)
als u een voorgeschiedenis van hartproblemen (bijvoorbeeld, snelle of onregelmatige hartslag, pijn op de borst, lage bloeddruk output), bloedvat problemen, hoge bloeddruk, of een laag kaliumgehalte in het bloed
als u een voorgeschiedenis van andere long-of ademhalingsproblemen (bijvoorbeeld astma, hyperactieve luchtwegen)
als u een voorgeschiedenis heeft van een overactieve schildklier, diabetes, epilepsie, lever-of nierproblemen, of een bijnier tumor (feochromocytoom)
als u een voorgeschiedenis heeft van een vergrote prostaat, verstopping of vernauwing van de blaas, of glaucoom
als u een ongewone reactie op andere sympathicomimetica geneesmiddelen (bijvoorbeeld, pseudo-efedrine) hebben gehad
als u een monoamine oxidase remmer (MAO-remmers) (bijvoorbeeld fenelzine) of tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), of als u een van deze geneesmiddelen in de afgelopen 14 dagen heeft.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Combivent aërosol. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Diuretica (bijv. furosemide, hydrochloorthiazide), omdat het risico van een laag kaliumgehalte in het bloed kan worden verhoogd
Anticholinergica (bijv. bromocriptine, methscopolamine), catechol-O-methyltransferase (COMT)-remmers (bijv. tolcapone), MAO-remmers (bijvoorbeeld fenelzine), sympathicomimetica (bijv. pseudo-efedrine), of tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), omdat ze kunnen verhogen het risico van Combivent aerosol bijwerkingen
Bèta-blokkers (bijv. propranolol) omdat doeltreffendheid Combivent aërosol kan dalen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Combivent Spuitbus kan interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Combivent aërosol is uitsluitend voor gebruik in de mond. Laat je niet Combivent aërosol in je ogen. Wazig zicht of andere veranderingen zien;, of verergering van nauwehoekglaucoom krijgen van het in uw ogen kan pijn aan de ogen, roodheid, irritatie of ongemak veroorzaken. Als je Combivent aërosol in uw ogen, onmiddellijk spoelen met koud leidingwater. Neem contact op met uw arts als u een van deze bijwerkingen te ontwikkelen.
Combivent Spuitbus kan duizeligheid, slaperigheid, of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het gebruikt met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Combivent aërosol met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Niet meer dan de aanbevolen dosis zonder controle met uw arts. De kans op ernstige hartproblemen en soms de dood kan worden verhoogd met overmatig gebruik van Combivent Aerosol.
Als Combivent aërosol niet meer goed werkt, als uw symptomen erger worden, of als u Combivent Aerosol vaker dan normaal te gebruiken, neem dan contact op met uw arts meteen.
Combivent Spuitbus kan droge mond of onaangename smaak in uw mond veroorzaken. Om droge mond te voorkomen, spoel je mond en gorgelen na het gebruik van Combivent aërosol. Als je een droge mond hebt, gebruik dan suikervrije kauwgom of snoep, of smelten stukjes ijs in je mond. Als u een van deze problemen, vraag dan uw arts als een voorzetkamer kan helpen.
Combivent Spuitbus kan soms leiden tot ernstige ademhalingsproblemen direct nadat u een dosis te gebruiken. Wanneer dit probleem optreedt, is het vaak na het eerste gebruik van een nieuwe bus. Als dit gebeurt, onmiddellijk medische zorg in een keer.
Vertel uw arts of tandarts dat u Combivent aërosol voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Raadpleeg uw arts voordat u een ander inhalatiegeneesmiddelen terwijl u Combivent aërosol.
Carry een ID-kaart te allen tijde dat zegt dat je Combivent aërosol gebruiken.
Lab tests, waaronder longfunctietesten, bloeddruk, of kalium in het bloed kan worden uitgevoerd terwijl u Combivent aërosol gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
De inhoud van Combivent aërosol onder druk. Uit de buurt van warmte en direct zonlicht. Niet lek prikken, breken of verbranden de bus, zelfs als blijkt leeg te zijn.
Combivent aërosol dient te worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Combivent aërosol bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Combivent aërosol wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Combivent aërosol.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Hoesten, duizeligheid, droge mond, hoofdpijn, misselijkheid, zenuwachtigheid, sinus ontsteking, keelpijn, moeite met slapen, ongewone smaak in de mond.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid), pijn op de borst, klamme huid, moeite met plassen, snelle of onregelmatige hartslag, nieuw of verergering ademhalingsproblemen, gevoelloosheid van een arm of been, pijn, benauwdheid, of druk in de kaak, nek of borst; stampende in de borst, ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken, of duizeligheid, ernstige maagpijn, kortademigheid, zwelling van de armen of benen, tremoren, visusstoornissen, piepende ademhaling.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Combivent