Kopen AzalidKopen Azalid

AZALID (ZITHROMAX) INDICATIES


Azithromycine wordt gebruikt voor de behandeling van milde tot matig ernstige infecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Het kan ook alleen of samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor het behandelen of voorkomen van bepaalde infecties bij personen met voortgeschreden HIV-infectie. Azithromycine is een macrolide antibioticum. Het vertraagt ​​de groei van, of soms doodt, gevoelige bacteriën door vermindering van de productie van belangrijke eiwitten die nodig zijn door de bacteriën om te overleven.

AZALID (ZITHROMAX) INSTRUCTIES


Gebruik Azalid zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Azithromycine via de mond met of zonder voedsel. Als maagproblemen optreedt, nemen met voedsel te verminderen maag irritatie.
Heeft een antacidum dat aluminium of magnesium in zich heeft binnen 1 uur vóór of 2 uur na je Azalid nemen niet nemen.
Azalid werkt het beste als het is genomen op hetzelfde tijdstip iedere dag.
Het opruimen van uw infectie volledig, gebruik Azalid voor het volledige verloop van de behandeling. Blijven gebruiken, zelfs als u zich beter in een paar dagen voelen.
Als u een dosis van Azalid, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Azalid gebruiken.

AZALID (ZITHROMAX) OPSLAG


Store Azalid onder de 86 graden F (30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Azalid buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

AZALID (ZITHROMAX) MEER INFO:


Werkzame stof: Azitromycine.

Heeft Azalid NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Azalid, aan andere macrolide antibiotica (zoals erythromycine), of antibiotica (bijv. telithromycine) ketolide
u neemt dofetilide, nilotinib, pimozide, propafenon of tetrabenazine.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Azalid. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u lever-of nierproblemen, myasthenia gravis, of abnormale hartritmes.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Azalid. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Anti-aritmica (bijv. disopyramide, dofetilide), arseen, astemizol, cisapride, domperidon, maprotiline, methadon, paliperidon, pimozide, propafenon, chinolonen (bijvoorbeeld levofloxacine), terfenadine of tetrabenazine omdat het risico van hartproblemen, zoals onregelmatige hartslag, worden verhoogd
Nelfinavir omdat het het risico van Azithromycine de bijwerkingen toenemen
Rifampicine omdat doeltreffendheid Azithromycine kan dalen
Anticoagulantia (bijv. warfarine), carbamazepine, ciclosporine, digoxine, ergotaminederivaten (bijv. ergotamine), nilotinib, fenytoïne, rifampicine, theofylline, triazolam, of tyrosine kinase receptor remmers (bijv. dasatinib) omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen verhoogd met Azalid.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Azithromycine kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Azalid kunnen slaperigheid, duizeligheid, wazig zien of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Azalid met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Azalid kan ertoe leiden dat u gemakkelijker verbrand worden. Vermijd de zon, zonnehemels, of het looien cabines tot u weet hoe u reageert op Azalid. Gebruik een zonnecrème of beschermende kleding dragen als je buiten moet worden voor meer dan een korte tijd.
Milde diarree is gemeen met het gebruik van antibiotica. Echter, een meer ernstige vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) zelden voorkomen. Dit kan optreden terwijl u het antibioticum of gebruik binnen enkele maanden na het stoppen met het gebruik. Neem contact op met uw arts meteen als buikpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting optreden. Behandel diarree niet zonder eerst met uw arts.
Vertel uw arts of tandarts dat u Azalid voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Langdurig of herhaald gebruik van Azalid kan een tweede infectie. Vertel uw arts als tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden veranderd om dit te behandelen.
Zorg ervoor dat u Azalid gebruiken voor het volledige verloop van de behandeling. Als je dat niet doet, kan het geneesmiddel kan niet duidelijk uw infectie. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig zijn voor deze of andere geneesmiddelen. Dit kan de besmetting moeilijker te behandelen in de toekomst.
Azithromycine werkt alleen tegen bacteriën, maar niet virale infecties (bijvoorbeeld de verkoudheid) behandelen.
Azalid mag niet worden gebruikt bij kinderen, de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Azalid bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Azalid wordt aangetroffen in moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u Azalid gebruiken, contact op met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Diarree, hoofdpijn, diarree, misselijkheid, maagpijn, maagklachten, braken.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid), bloederige ontlasting; veranderingen in het gehoor of gehoorverlies, pijn op de borst, ogen of het gezichtsvermogen problemen, onregelmatige hartslag, spierzwakte, stampende in de borst, rood, gezwollen, blaren of peeling huid, oorsuizen, inbeslagneming, ernstige diarree, maagkrampen / pijn, moeite met spreken of slikken, gele verkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Azalid