Kopen AzaleptinumKopen Azaleptinum

AZALEPTINUM (CLOZARIL) INDICATIES


Leponex wordt gebruikt voor het beheer van schizofrenie bij patiënten die niet reageren op andere geneesmiddelen. Het wordt gebruikt om het risico op suïcidaal gedrag bij bepaalde patiënten verminderen. Azaleptinum is een atypisch antipsychoticum. Het kan werken door de bepaalde chemicaliën in de hersenen. Dit heeft een effect op het denken en het gedrag.

AZALEPTINUM (CLOZARIL) INSTRUCTIES


Gebruik Azaleptinum zoals voorgeschreven door uw arts.

Leponex kan worden ingenomen met of zonder voedsel. Als maagproblemen optreedt, nemen met voedsel te verminderen maag irritatie.
Blijf Azaleptinum nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Nemen Azaleptinum op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen om te onthouden om het te nemen.
Niet plotseling stoppen met het innemen van Leponex zonder eerst met uw arts.
Als u een dosis van clozapine, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis. Ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.
Als je mist het nemen van een dosering van clozapine voor meer dan 2 dagen niet start met het weer. Neem contact op met uw arts meteen voor instructies.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u clozapine gebruiken.

AZALEPTINUM (CLOZARIL) OPSLAG


Store Azaleptinum bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Azaleptinum buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

AZALEPTINUM (CLOZARIL) MEER INFO:


Werkzame stof: clozapine.

Heeft Azaleptinum NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Azaleptinum zijn
u beenmerg problemen, andere bloedcellen problemen, of een geschiedenis van bloed veroorzaakt door clozapine hebben
je onbehandelbare aanvallen (bijv. epilepsie) of verlies van darm spierbewegingen (paralytische ileus)
u een ernstige slaperigheid
u andere geneesmiddelen gebruikt die het bloed kan leiden tot problemen. Vraag uw arts als u niet zeker weet of een van uw geneesmiddelen kan het bloed veroorzaken.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Leponex. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een geschiedenis van bloedstolsels, bloed problemen, hoog cholesterolgehalte in het bloed, hartproblemen, of long-of ademhalingsproblemen
als u een voorgeschiedenis heeft van een vergrote prostaat, langdurige, pijnlijke erecties, lever-of nierproblemen, epileptische aanvallen (bijv. epilepsie), glaucoom, maag-of darmproblemen, of dementie
als je een slechte gezondheid, diabetes, of een familielid met diabetes, of u ernstig overgewicht
als u een verminderde activiteit van enzymen die bepaalde geneesmiddelen metaboliseren.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Leponex. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Benzodiazepines (bijvoorbeeld, lorazepam) of andere geneesmiddelen voor psychische of stemmingswisselingen problemen omdat het risico van hart-of ademhalingsproblemen kunnen worden verhoogd
Cimetidine, erythromycine, chinolonen (bijvoorbeeld ciprofloxacine), risperidon of selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's) (bijvoorbeeld fluoxetine), omdat zij het risico van clozapine de bijwerkingen toenemen
Barbituraten (bijv. fenobarbital), hydantoïnes (bijvoorbeeld fenytoïne), nicotine of rifampin omdat doeltreffendheid clozapine kan dalen
Anti-aritmica (bijv. propafenon, kinidine), anticholinergica (bijv. benztropine), carbamazepine, debrisoquin, dextromethorfan, geneesmiddelen tegen depressie of hoge bloeddruk, fenothiazines (bijv. chloorpromazine), en tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline) omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Azaleptinum.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als clozapine kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Azaleptinum kunnen slaperigheid, duizeligheid, of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Azaleptinum met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Gebruik geen alcohol of medicijnen die slaperigheid (bv steun slapen, spier-relaxers) kan veroorzaken terwijl u het nemen van Leponex. Het kan hun effecten. Vraag uw apotheker als u vragen hebt over welke geneesmiddelen kunnen slaperigheid.
Leponex kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Leponex kan het vermogen van uw lichaam om infecties te bestrijden verminderen. Vermijd contact met mensen die verkoudheid of infecties hebben. Vertel het uw arts meteen als u tekenen van infectie zoals koorts, keelpijn, huiduitslag, koude rillingen, mond of neus zweren, of ongewone vermoeidheid of zwakte opmerken.
Vrouwen en patiënten van de joodse achtergrond kunnen een groter risico op het ontwikkelen bloed problemen met Leponex.
Als u een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen, kan je plotseling verliest bewustzijn tijdens het gebruik van clozapine. Vermijd activiteiten waarbij verlies van bewuste gevaarlijk zijn voor u of anderen (bijvoorbeeld, rijden, zwemmen, klimmen, het bedienen van machines) zou kunnen zijn.
Leponex kan uw bloedsuikerspiegel te verhogen. Een hoge bloedsuikerspiegel kan u verward, slaperig of dorst. Het kan ook je flush, ademen sneller, of hebben een vrucht-achtige adem geur. Als deze symptomen zich voordoen, vertel uw arts meteen.
Vermijd eten en drinken hoog in cafeïne, zoals koffie, thee, cacao, cola en chocolade.
Vertel uw arts of tandarts dat u Azaleptinum nemen. Het kan een effect hebben op de medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep die u kunt ontvangen hebben.
Maligne neurolepticasyndroom (MNS) is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door clozapine. Symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwardheid, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag, en zweten. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Sommige patiënten die clozapine nemen kan spier bewegingen die ze niet kunnen controleren ontwikkelen. Dit is meer waarschijnlijk gebeuren bij oudere patiënten, vooral vrouwen. De kans dat dit zal gebeuren of dat het permanent zal worden is groter bij mensen die clozapine nemen in hoge doseringen of voor een lange tijd. Spierproblemen kan ook optreden na kortdurende behandeling met lage doses. Vertel het uw arts onmiddellijk als u spierproblemen met je tong, gezicht, mond, kaak (bv tong uitsteekt, puffen van de wangen, mond tuiten, kauwen bewegingen), armen of benen, terwijl het nemen van clozapine hebben.
Lab tests, met inbegrip van het volledige bloedbeeld en hart-functie tests kunnen worden uitgevoerd om te controleren of uw vorderingen controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Azaleptinum met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, met name bloed problemen, duizeligheid (vooral bij het opstaan), snelle hartslag, urine-problemen, en constipatie.
Leponex moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet vastgesteld.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van clozapine te bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of clozapine wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van clozapine.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, hoofdpijn, brandend maagzuur, toegenomen zweten of speekselproductie, duizeligheid bij het opstaan, misselijkheid, vreemde dromen, slaapproblemen, gewichtstoename.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), agitatie, kalf pijn of gevoeligheid, pijn op de borst, verwarring, donkere urine, verminderde coördinatie, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, koorts, rillingen, of keelpijn, meer honger, dorst of plassen, infectie, onwillekeurige bewegingen van de tong, gezicht, mond of kaak (bv tong uitsteekt, puffen van de wangen, mond tuiten, kauwbewegingen ), verlies van eetlust, gevoelloosheid van een arm of been, snelle ademhaling, rusteloosheid, epileptische aanvallen, ernstige hoofdpijn, duizeligheid of braken, ernstige of aanhoudende misselijkheid of constipatie, hevige buikpijn, kortademigheid, stijve spieren, plotselinge, ongewone gewicht krijgen, zwelling van de handen, enkels of voeten; tremor, problemen met slikken, ongecontroleerde spierbewegingen, ongewone mentale of stemmingswisselingen, ongewone vermoeidheid of zwakte, visusstoornissen, braken, geelverkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Azaleptinum